Optometrist

Een optometrist is de schakel tussen de opticien, huisarts en oogarts. De titel optometrist is een beschermde HBO titel en is erkend als oogzorgverlener. Een optometrist meet niet alleen de sterkte van uw bril of contactlenzen, maar kijkt ook naar de samenwerking (binoculair zien) van uw ogen. Tevens onderzoekt de optometrist de gezondheid van uw ogen aan de buitenkant (oogleden en hoornvlies) tot de binnenkant (netvlies, ooglens en glasachtig lichaam) om eventuele oogafwijkingen en oogziektes op te sporen.

Je hebt geen verwijsbrief van de huisarts nodig en kunt gewoon een afspraak plannen.

Afspraak maken

Wanneer een optometrisch onderzoek?

Als tijdens de oogmeting een verminderde gezichtsscherpte, verhoogde oogdruk of een probleem in de samenwerking van de ogen gemeten wordt.

 • Wazig of slecht zien in het donker
 • Droge ogen
 • Verdenking op staar of maculadegeneratie
 • Familiair belaste oogziekten als glaucoom (door teveel druk in de ogen) of maculadegeneratie (slijtage aan het netvlies)
 • Netvliescontrole bij Diabetes Mellitus

Droge ogen

Klachten van droge ogen zijn heel divers. Heeft U symptomen als: tranende, branderige ogensnel rode ogen of ooglidranden zandkorrel gevoel? De kans is groot dat U droge ogen heeft en vaak is er een oplossing.

Indien U vermoedt dat U droge ogen heeft, maak dan een afspraak voor een optometrisch onderzoek. De ogen worden onderzocht en we bespreken de mogelijkheden.

Heteroforie klachten

In een normale situatie werken onze beide ogen goed samen. Onze hersenen voegen de twee beelden van ons linker-en rechteroog tot een beeld, waardoor wij een enkel beeld zien. Als dit op de juiste wijze gebeurt, is er sprake van wat we in vaktermen ‘orthoforie’ noemen. Het tegengestelde van orthoforie is heteroforie, wat ‘ongelijke stand’ betekent. Met andere woorden: het object waarnaar u kijkt wordt op het netvlies van het ene oog iets verschoven afgebeeld ten opzichte van het andere oog. Dit hoeft niet direct te betekenen dat er klachten ontstaan! Bij de meeste mensen corrigeren de oogspieren vanzelf de ongelijke richting. Wanneer er klachten ontstaan wordt het tijd voor een oogmeetkundige screening door de Optometrist.

De meest voorkomende heteroforie klachten zijn:

 • Hoofdpijn (vooral boven en achter de ogen)
 • Spanning in de nek en of schouders
 • Lichtgevoeligheid, zeer veel behoefte aan een zonnebril
 • Tijdens het lezen staan de woorden niet rustig
 • Niet lang nabij geconcentreerd kunnen lezen
 • Moeite met scherpstellen van dichtbij naar veraf en omgekeerd
 • Problemen met ’s nachts autorijden
 • Moeite met diepte inschatten

Volgens de meet- en correctie methode van H.J. Haase uit Berlijn bepaal ik of er een prismatische correctie nodig is. Door een prisma toe te voegen aan het brillenglas wordt ervoor gezorgd dat de beelden van beide ogen op hetzelfde punt op het netvlies terecht komen.

Myopie management

Myopie management – Bijziendheid

Waarom myopie management (bijziendheid afremmen) bij kinderen?

Myopie, ook wel bijziendheid genoemd, komt steeds vaker en op steeds jongere leeftijd voor. Hoge sterktes (vanaf -6.00) bij kinderen zijn tegenwoordig geen uitzondering meer. Vooral wanneer myopie ontstaat bij kinderen jonger dan 12 jaar is het risico op hoge myopie op latere leeftijd groot. Het is dan ook niet vreemd dat myopie management steeds vaker het onderwerp van gesprek is. Op het moment dat er sprake is van hoge myopie dan worden de risico’s op netvliesafwijkingen een stuk groter. Onderzoek heeft aangetoond dat mensen die een minsterkte hebben tussen de -5.00 Dioptrie en -7.00 Dioptrie ruim twintig keer meer risico hebben op een netvliesloslating.

De exacte oorzaak van myopie is nog niet aangetoond, wel zijn er een aantal risicofactoren bewezen:

 • Erfelijkheid
 • Etniciteit; Aziatische afkomst
 • Leefpatroon; kinderen die weinig buiten spelen en veel op een smartphone, tablet of computerscherm kijken

Door middel van NACHTLENZEN kunnen we de achteruitgang van de sterkte tot wel 50% verminderen! De nachtlens maakt het hoornvlies tijdens de slaap ongemerkt iets platter. Deze aanpassing heeft naast scherp zicht overdag ook het gewenste remmende effect op de bijziendheid. Er kan al gestart worden met DreamLite vanaf het zevende levensjaar.

Oogzorgtarieven

Als ervaren optometrist vind ik oogzorg zeer belangrijk en neem graag alle tijd voor u. U zult begrijpen dat ik diverse oogcontroles daardoor niet gratis aan kan bieden. Hier vindt u een overzicht van de kosten. Uiteraard kunt u bij vragen contact met mij opnemen.

Type onderzoek

Kosten

Oogmeting

kostenloos / 30 euro indien oogmeet-gegevens meegegeven worden zonder aanschaf van een bril.

Contactlenscontrole

30 euro

Optometrisch onderzoek

50 euro

Oogmeting kinderen in Cyclo (d.m.v. oogdruppels)

40 euro

Oogmeting inclusief Binoculair onderzoek

50 euro

Netvliesfoto’s (diabetes screening)

30 euro