Optiek - Optometrist in Valkenburg. Nauwkeurige oogmeting, nieuwe bril of lenzen of paramedische oogzorg? Opticien Valkenburg? Vanderhallen, als ervaring telt!

Oogzorg

Optiek - Optometrist in Valkenburg. Nauwkeurige oogmeting, nieuwe bril of lenzen of paramedische oogzorg? Opticien Valkenburg? Vanderhallen, als ervaring telt!

Optometrist

Een optometrist is de schakel tussen de opticien, huisarts en oogarts. De titel optometrist is een beschermde HBO-titel en is erkend als zorgverlener. Een optometrist meet niet alleen de sterkte van uw bril of contactlenzen, zoals een opticien doet, maar kijkt ook naar de samenwerking (binoculair zien) van uw ogen. Verder onderzoekt de gezondheid van uw ogen aan de buitenkant (oogleden en hoornvlies) tot de binnenkant (netvlies, ooglens en het glasachtig lichaam) om eventuele oogafwijkingen en oogziektes op te sporen.

“U heeft geen verwijsbrief van de huisarts nodig, u kunt gewoon een afspraak plannen”

Oogonderzoek

De modernste meetinstrumenten samen met ruim 30 jaar ervaring als optometrist, opticien en contactlensspecialist in de optiek en op de afdeling oogheelkunde van de ziekenhuizen in Heerlen en Maastricht vormt de ideale combinatie om te komen tot een oogonderzoek zoals een oogonderzoek in mijn ogen moet zijn. Het oogonderzoek bij Vanderhallen optiek en optometrie wordt altijd door mij als optometrist uitgevoerd en kan, op basis van mijn bevindingen, bestaan uit de volgende stappen:

01

Voormeting

Een computermeting doet een eerste sterktescreening.

02

Oogdrukmeting

Ik meet de oogdruk

03

Oogmeting

Ik meet nauwkeurig de sterkte van uw ogen.

04

Oogbalansmeting

Ik evalueer de oogsamenwerking.

05

Optometrische gezondheidscheck

Als optometrist doe ik altijd een korte gezondheidscheck van uw ogen.

06

Persoonlijk advies

Ik analyseer uw kijkgedrag en op basis van mijn bevindingen geef ik een persoonlijk advies.

Na het doorlopen van bovenstaande stappen is het mogelijk dat er nog een vervolgonderzoek noodzakelijk is.

Hierbij wordt de gehele gezondheid van het oog in kaart gebracht. Belangrijke onderdelen hierbij zijn onder andere de oogzenuw, zoals glaucoom , en maculadegeneratie in de zogenaamde “gele vlek” en staar.

Het afremmen van bijziendheid. myopie-management

Onderzoek van de oogsamenwerking. heteroforieklachten

Glaucoom

Glaucoom is een sluipende ziekte waarbij een vroegtijdige opsporing en eventuele behandeling noodzakelijk is. Bij glaucoom is er schade aan de kop van de oogzenuw. Meestal komt dit door een te hoge oogboldruk, maar er kan ook schade ontstaan bij een normale oogdruk. Door het afknellen en afsterven van de oogzenuw, wordt de verbinding tussen het oog en de hersenen langzaam, maar blijvend beschadigd. Door het verloren gaan van oogzenuwvezels ontstaan blinde vlekken in het beeld en uitval van het gezichtsveld. Glaucoom komt meestal aan beide ogen voor. Onbehandeld leidt glaucoom uiteindelijk tot blindheid.

Optiek - Optometrist in Valkenburg. Nauwkeurige oogmeting, nieuwe bril of lenzen of paramedische oogzorg? Opticien Valkenburg? Vanderhallen, als ervaring telt!

Wat kan ik als optometrist doen?

Omdat de aandoening glaucoom heel langzaam erger wordt, hebben mensen niet altijd in de gaten dat hun ogen achteruit gaan. Intussen wordt de oogzenuw wel aangetast. Daarom is controle van de oogzenuw door een optometrist vanaf het veertigste levensjaar verstandig. Zeker als er glaucoom in de familie voorkomt. De aandoening is niet te genezen, maar een tijdige diagnose kan wel verdere achteruitgang voorkomen. Bij verdenking van glaucoom verwijs ik U door naar de oogarts.